Våra tjänster

Avloppsakutens bil
Filmning med rörsökning

Filmning med rörsökning

Avlopps Akuten utför rörfilmning med rotskärning och har som hjälp en specialbyggd kamera försedd med en ljuskälla vilken man sticker in i avloppsröret. Kameran kommunicerar till en styrenhet med hjälp av en fiberoptisk kabel.

Avloppsspolning

Avloppsspolning & förebyggande spolning

Avloppssystemet är en del av vår vardag som vi tar för givet ska fungera. Inget avloppssystem i världen är underhållsfritt och förr eller senare kommer problemen om det inte utförs en avloppsspolning

Villaspolning

Villaspolning & rotskärning

Med den senaste tekniken och erfaren personal utför Avlopps Akuten alla spoluppdrag med mycket bra resultat. Både akuta avloppsproblem och förebyggande, planerade underhåll av exempelvis kommunala avloppsledningar samt processledningar.

Avlopps Akuten utför slamsugning

Slamsugning & dagvatten

Avlopps Akuten utför slamsugning i exempelvis fettavskiljare, pumpgropar, dagvatten och rännstensbrunnar. När det skett en översvämning kan Avlopps Akuten suga upp vattnet. Slamsugning utförs både som akuta- och förebyggande insatser.

En slambil

Jour dygnet runt 24/7

Vår avloppsjour finns för dig dygnet runt, effektivt och snabbt finns vi på plats. De kan gälla allt ifrån en läckande vattenkoppling, en trasig värmepanna eller stopp i avlopp med översvämning som följd.